Anneke Struijk | Praktijk voor Coaching & Gezondheid

Geestelijke groei is de reden van ons bestaan op aarde

Elisabeth Kubler-Ross (1926-2004)