Blog

Onderwerpen die tijdens mijn studie voorbij kwamen

 • Adolescenten
 • Alchemie
 • Algemene communicatieleer
 • Assagioli en de Transpersoonlijke Ontwikkeling
 • Beeldtaal van het onbewuste
 • Bijna-doodervaringen (BDE)
 • Burnout in perspectief
 • Coaching
 • Cognitieve therapie
 • Conflicthantering
 • Contactmechanismen
 • Crisisinterventies en opnamebeleid
 • Dante ’s Divina Comedia
 • De angstige en fobische mens
 • De mens en zijn religie
 • De oudere mens
 • De persoonlijkheid vanuit het Enneagram
 • De persoonlijkheid vanuit karakterstructuur
 • De persoonlijkheid vanuit Spiritueel Perspectief
 • De spiritualiteit van de ontmoeting
 • De vrije wil in perspectief
 • De werking van mindpatronen
 • Dieptecounseling
 • Diagnostiek
 • Dialogisch werk
 • Esotorisch Christendom
 • Ethiek van de hulpverlening
 • Familieopstellingen
 • Freudiaanse Persoonlijkheidsleer
 • Gecompliceerde rouw, rouwverwerking en therapie
 • Gedragstherapie
 • Gestalttherapie
 • Groepsdynamiek en Psychodynamiek
 • Grondslagen Objectieven en Subjectieve Kennismethoden
 • Grondslagen psychosociale en geestelijke begeleiding
 • Handicap, levensloop en zingeving
 • Het Talentenspel
 • Individuele counseling en gespreksvaardigheden
 • Integrale menswetenschappen
 • Integrale Therapie
 • Intieme relaties en vriendschappen
 • Jeugdhulpverlening
 • Joodse spiritualiteit en de ontmoeting
 • Jungiaanse Persoonlijkheidsleer
 • Karmische relaties in groepen
 • Ken Wilber en de persoonlijkheid
 • Kindermishandeling
 • Klassieke en hedendaagse psychoanalyse
 • Krachten van Innerlijke vrijheid
 • Mediation
 • Multi- cultureel samenleven
 • Mythologie
 • Onderhandelen Counselen
 • Ondersteunende gespreksvoering
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Oosterse psychologie
 • Oosterse mystiek
 • Over dood en leven
 • Overdracht en Tegenoverdracht als professioneel instrument
 • Personal coaching
 • Persoonlijke groei en ontwikkeling
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Pijn en Somatiseren
 • Pro-actief gedrag in gespreksvoering
 • Psychiatrische diagnostiek (DSM)
 • Psychogeriatrische problematiek
 • Psychologie versus Parapsychologie
 • Psychologie in levensloopperspectief
 • Psychosociale Oncologie
 • Psychosomatiek
 • Religieuze problematiek
 • RET/NLP
 • Rogers’ Clientgerichte gesprekstherapie
 • Seksecultuur Theorie
 • Seksuele problematiek tussen partners
 • Socialisatie
 • Stressmanagement
 • Systeemtheorie
 • Systematisch werken
 • Transactionele Analyse
 • Trauma en PTSS
 • Universele wetmatigheden in de biografie
 • Vergeven en Vergeving
 • Verslavingsproblematiek
 • Voice Dialogue en subpersoonlijkheden
 • Waarderingstheorie en Zelfconfrontatie Methode
 • Warme Zakelijkheid
 • Weerstand bij veranderingen
 • Werk- en organisatiepsychologie
 • Westerse filosofie
 • Westerse Mystiek