Gedichten

Aan zichzelf voorbij gaan

De mens maakt reizen om zich te verbazen
over de hoogte van de bergen,
over de geweldige golven van de zee,
over lange loop van de rivier,
over de uitgestrektheid van de oceaan,
over de eeuwige kringloop van de sterren,
aan zichzelf gaat hij zonder verbazing voorbij.

Augustinus