Gedichten

Kinderen leren wat ze leven

Als kinderen leren leven met kritiek
leren ze veroordelen

Als kinderen leren leven met vijandigheid
leren ze vechten

Als kinderen leren leven met angst
leren ze achterdochtig te zijn

Als kinderen leren leven met medelijden
leren ze zelfmedelijden

Als kinderen leven met spot
leren ze verlegen zijn

Als kinderen leren leven met Jaloezie
leren ze wat afgunst is

Als kinderen leren leven met schaamte
leren ze zich schuldig voelen

Als kinderen leren leven met tolerantie
leren ze geduldig te zijn

Als kinderen leren leven met bemoediging
leren ze vertrouwen te hebben

Als kinderen leven met lof
leren ze waardering te hebben

Als kinderen leren leven met waardering
leren ze van zichzelf te houden

Als kinderen leren leven met aanvaarding
leren ze liefde te vinden in de buitenwereld

Als kinderen leren leven met erkenning
leren ze zich een doel te stellen

Als kinderen leren delen met anderen
leren ze vrijgevig te zijn

Als kinderen leren leven in eerlijkheid en rechtvaardigheid
leren ze wat waarheid en gerechtigheid is

Als kinderen leren leven in een gevoel van veiligheid
leren ze vertrouwen te hebben in zichzelf en in anderen

Als kinderen leren leven met vriendelijkheid
leren ze dat het fijn is om te leven

Als kinderen leren leven in rust
leren ze wat het is om in vrede met jezelf te leven

Dorothy L. Nolte